موازی تغذیه شیردهی ارتباط بیماری بارداری

موازی: تغذیه شیردهی ارتباط بیماری بارداری مبتلا شدن اخبار پزشکی

پنهان کردن فساد و تخلف از سوی مسئولان و افشاگری سال ها بعداز مناسبت چه آثاری دارد؟

مصلحت های اشتباهی

مصلحت های اشتباهی

عبارات مهم : سیاسی

پنهان کردن فساد و تخلف از سوی مسئولان و افشاگری سال ها بعداز مناسبت چه آثاری دارد؟

مصلحت های اشتباهی

مصلحت های اشتباهی

روز یکشنبه مصاحبه ای از علی یونسی وزیر سابق اطلاعات منتشر شد که در خصوص وقایعی که در وقت وزارت وی رخ داده بود، صحبت کرده و پرده از بعضی ابهامات پرسشها آن سال ها برداشته بود. افشاگری هایی را که وزیر اطلاعات دولت اصلاحات صورت داد، شاید بتوان با نگاه مثبت قدمی رو به جلو در زمینه دستیابی به شفافیت دانست ولی با توجه به موارد مشابهی که در خصوص رویکرد مسئولان نسبت به وقایع گذشته وجود دارد، پرسش هایی به وجود می آورد؛ آیا مسئولانی که راجع به فسادها و تخلف ها اطلاعاتی دارند در همان وقت مطرح نکردند؟ آیا مردم باید بعضی پرسشها را بعد از اینکه سال ها از آن ماجرا گذاشته است هست، متوجه شوند؟ آیا این براق سازی دیرهنگام تبعاتی منفی در سطح جامعه نخواهد داشت؟

جمله معروفی میان مردم وجود دارد که به هنگام شنیدن اخبار سیاسی به کار می برند: «دست همه در یک کاسه است»؛ این اصطلاح که مردم در تصویر العمل به کارها سیاستمداران به کار می رود، نشان دهنده عمق بدبینی جامعه نسبت به مسئولان کشور است و در حقیقت با این جمله همه آنها را در یک کفه و در کنار هم قرار می دهند.

پنهان کردن فساد و تخلف از سوی مسئولان و افشاگری سال ها بعداز مناسبت چه آثاری دارد؟

در چنین شرایطی، علی یونسی وزیر ساق اطلاعات در رابطه با پرونده زهرا کاظمی و اتهام جاسوسی وی عنوان کرد: « زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس آشنا نشد ولی اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا فوت این شهروند ایرانی- کانادایی را رقم زد.» این صحبت ها مسائلی را در خصوص پرونده ای که حدود 15 سال از آن می گذرد، روشن کرد. ولی این پرسش را ایجاد می کند که وزیر سابق اطلاعات آیا در همان وقت صحبت نکرد؟ آیا با سکوت خود مسیر آینده سیاسی کشور را عوض کردن داد؟ شاید اگر یونسی به عنوان فرد مطلع در این زمینه صحبت می کرد، هم زهرا کاظمی زنده می ماند و هم از پیش روی مرتضوی در رسیدن به پرونده هایی راجع به کهریزک یا تامین اجتماعی جلوگیری می کرد. البته این آینده ای احتمالی است که می توانست بدون درنظر داشتن سایر متغییرها وجود داشته باشد.

افشاگری های دیرهنگام

گفتنی است که این نخستین بار نیست که یکی از مسئولان بعد از سال ها عبور از ماجرایی، اشاره هایی به آن می کنند. حسن روحانی مدیر جمهوری دولت دوازدهم هم در یکی از مناظرات انتخابات ریاست جمهوری اشاره هایی به نقش قالیباف درپرونده ای داشت که در دوران حضورش در شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده بود و روحانی از آن چشم پوشی کرده بود. در همان وقت هم این پرسش مطرح شد که آیا روحانی در شرایط کنونی این مسئله را مطرح می کند و در آن وقت در این خصوص اقدامی را صورت نداد؟

مصلحت های اشتباهی

قالیباف از آن دوران تاکنون 12 سال شهردار پایتخت و 3 بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده هست. متاسفانه موارد این چنینی کم نیستند. در هفته گذشته عباسعلی کدخدایی هم با اشاره به انتخابات 88 مسائلی درخصوص عجله و اصرار احمدی نژاد جهت اعلام نتیجه های نهایی عنوان کرد. در این شرایط پرسش هایی را به ذهن متبادر می کند. آیا مردم باید بعضی پرسشها را بعد از اینکه سال ها از آن ماجر گذاشته است هست، متوجه شوند؟ آیا این براق سازی دیرهنگام تبعاتی منفی در سطح جامعه نخواهد داشت؟ اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص اهمیت شفافیت در گفت وگو با «ابتکار»اظهار کرد: «مشکلاتی که به وجود می آید، نشان می دهد که کشور ما با توسعه یافتگی فاصله دارد. هر مسئله ای که ما در جامعه کنونی بخواهیم وزنی جهت آن در نظر بگیریم، در حقیقت باید میزان فاصله خود را با توسعه یافتگی در نظر داشته باشیم. یکی از شاخصه های مهم توسعه یافتگی میزان شفافیت در کشورها است.

هر کشوری به هر میزانی که شفافیت در آن قیمت بالایی داشته باشد، آن کشور به توسعه یافتگی نزدیک تر است یا کشوری رو به جلو در حوزه های گوناگون محسوب می شود.» وی در ادامه افزود: «اگر بخواهیم شفافیت را در کشور عزیزمان ایران بررسی کنیم، مسئولان هر از گاهی به گذشته رجوع می کنند و پرده از روی بعضی پرسشها کنار می زنند. بنابراین در آن دوره به علت عدم وجود شفافیت اتفاقاتی رخ داده است که این اتفاق می تواند قتل زهرا کاظمی باشد یا اینکه کدخدایی اعلام کرد احمدی نژاد از ما خواست که مهندسی انتخابات کنیم و این مهندسی انتخابات هم واژه جدیدی در زبان فارسی است که جایگزین تقلب و کلاهبرداری در انتخابات کشور شده است است و این هم مسئله دیگری هست. از سوی دیگر آقای روحانی هم در مناظرات چنین رویکردی را دنبال کرد و خطاب به آقای قالیباف اشاراتی به سرکوب دانشجویان کرد.»

پنهان کردن فساد و تخلف از سوی مسئولان و افشاگری سال ها بعداز مناسبت چه آثاری دارد؟

فاصله کشور عزیزمان ایران با شفافیت

بنابر گفته کارشناسان توسعه یک کشور را متغییرهای بی شماری رقم می زند که شفافیت و آگاهی رسانی به مردم یکی ازهمین متغییرها است و این اتفاق نه تنها در یک حوزه بلکه باید در عرصه سیاسی، اقتصاد و … هم وجود داشته باشد. گرامی مقدم در این خصوص عنوان کرد: «بنابراین مسئولان در دورانی که خود در آن جایگاه قرار دارند، مردم را در جریان وقایع قرار نمی دهند. نمونه هایی که در این سالها رخ داد، فاصله ما را در زمینه شفافیت نشان می دهد. با این اوصاف، کشور عزیزمان ایران در جهت توسعه حرکت نکرده هست. تا زمانی که این پرسشها مخفی بماند و حل نشود، توسعه اتفاق نمی افتد و متغییرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هم مستقل نیستند و همه به یکدیگر وابسته هستند و اگر در عرصه سیاست توسعه وجود نداشته باشد در اقتصاد کشور هم چنین اتفاقی رخ نمی دهد.»

شفافیت دوای هر دردی است

مصلحت های اشتباهی

در این میان گفتنی است که بسیاری مطرح شدن مسائلی که در گذشته رخ داده است را در مجموع اتفاق مثبتی می دانند. گرامی مقدم نیز چنین نگاهی به قضیه دارد. وی در ادامه گفت وگو بیان کرد: «بازگو کردن مسائلی که پشت پرده بوده است در مجموع می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد، به هر حال نقطه های پنهان عملکرد دستگاه های اجرایی کشور آشکار می شود و با این اطلاعات می توان از تکرار آن غلط های جلوگیری کرد. چندی پیش مقام معظم رهبری هم در خصوص عدالت صحبت کردند و به علت نبود این متغیر پوزش خواستند. البته این را باید بدانیم عدالت تنها در حوزه اقتصادی نیست بلکه عدالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم مورد خدشه واقع شده است هست. بی عدالتی سیاسی که در خصوص رد صلاحیت های بعضی اشخاص سیاسی به وجود آمد، مسئله ای است که شورای نگهبان آن را رقم زد.

اکنون که مسئولان به این نتیجه رسیده اند، سایرین هم باید آن را مورد توجه قرار دهند.» وی در ادامه افزود: «مدتی است که در خصوص مهندسی انتخابات صحبت هایی صورت گرفت است نباید قضیه را همین جا رها کنیم، باید ابعاد دیگر این مسئله را بررسی کنیم. در همان وقت انتخابات 88 احمدی نژاد به قدرت رسید که معترضان را خس و خاشاک خطاب کرد و در شکل گیری پرونده مرتضوی و آزار و اذیت جوانان نقش داشت، این فرد در شرایط کنونی طرفدار آزادی شده است است که این هم شوخی های تاریخ هست. با این وجود دانستن این توصیه هم الزامی هست، این اتفاقات همه به علت عدم پاسخ گویی مسئولان و نادیده گرفتن احزاب به وجود آمده است.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: «در دنیای مدرن دیگر پنهان کاری پر از زیان است و در براق سازی ضرری دیده نمی شود. کسانی که نگاه امنیتی دارند، براق سازی را زیان بار می دانند اگر می گوییم که جمهوری اسلامی هستیم بعد مردم باید در تمامی سطوح نسبت به پرسشها آگاهی داشته باشند. اگر این نگاه وجود داشت هرگز فساد اتفاق نمی افتاد. بعضی از کشورها پرسشها قضائی خود را به صفر رسانده اند این اتفاق در گرو براق سازی رخ می دهد. در شرایط کنونی هم دادگاه آقای بقائی باید علنی باشد، این فرد معاون اول ریاست جموری بود، چنین دادگاهی نباید در خفا رخ دهد. اگر دست دستگاه قضائی پر باشد نباید در خصوص دادگاه علنی تعلل کنند، در چنین شرایطی مردم طرف دستگاه قضائی را خواهند گرفت.»

وی با بیان اینکه چهل سال از انقلاب اسلامی می گذرد دیگر وقت آن رسیده است که شفافیت را در آن جاری کنیم، تاکید کرد: «این اتفاق مضرراتی نخواهد داشت و تمام آن به سود ما خواهد بود.» گرامی مقدم در بخشی دیگر از صحبتهای خود در خصوص چرایی این آگاهی رسانی های دیرهنگام عنوان کرد: «مواردی هستند که حتی مسئولان آن نهاد هم در آن مقطع زمانی از بیان آن سرباز می زنند چراکه آزادی بعد از بیان نداریم، بنابراین در خصوص آن مسئله صحبتی نمی کنند. البته چنین رویکری پیامدهایی هم دارد و همان طور که می بینید که اعتراض هایی هم صورت می گیرد.»

این رفتارها در جامعه نهادینه می شود

همانطور که در سطور اوج ذکر شد یک اتفاق به خصوص اگر در عصه سیاسی کشور باشد بر ابعاد گوناگون آن کشور می تواند موثر باشد و نتیج آن طی سال ها در حوزه های اجتماعی فرهنگی و .. هم مشاهده خواهد شد. امان الله قرائی مقدم به عنوان یک جامعه شناس در خصوص تبعات افشاگریهای دیرهنگام مسئولان کشور مطرح کرد: «این رویکردها در مجموع بی اعتمادی را زیاد کردن می دهد، مسئولان به آنچه خود می گویند، عمل نمی کنند و در واقع این بدبینی و سوءظن در جامعه به وجود می آید و باعث می شود که مردم حتی به یکدیگر هم اعتمادی نداشته باشند.»

وی در ادامه افزود: « این توصیه را باید به یاد داشته باشیم که رویکرد و واکنش‌ها رهبران و اشخاص مهم دنیای سیاسی تاثیر مستقیمی بر حالات معنوی مردم و فرهنگ آن جامعه دارد. در قدم اول یاس و ناامیدی و بدبینی چیزی است که این اتفاق به ارمغان می آورد و در ادامه هم کلیت نظام جهت مردم زیر پرسش می رود.» وی با اشاره به صحبت های وزیر اطلاعات پیشین گفت: «وقتی این صحبت ها را بعد از سالها مطرح می کنند، این پرسش پیش می آید که آیا در زمانی که قدرت داشتند، مسئول بودند، اقدامی صورت ندادند؟ اکنون که دیگر تاثیری ندارد، آنچه نباید رخ می داد، اتفاق افتاد.» این جامعه شناس تصریح کرد: «این صحبت ها تاثیری جز تخریب افکار عمومی ندارد، نتیجه این رویکرد در اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ دیده خواهد شد.

این اخبار با روح و روان مردم بازی می کند و در نهایت کار را به این جا می رساد که مردم هم شبیه به همان سیاست مداران می شوند و افرادی متهم زن خواهیم داشت.» وی در ادامه افزود: «متاسفانه این را هم باید به یاد آورد که در سابقه تاریخی ما هم چنین رویکردی وجود داشته و بر اساس آثار سعدی و داستان هایی که در گلستان سعدی وجود دارد این اتفاق تکرار و واکنش‌ها قدرتمندان در سطح جامعه منعکس شده است هست. درطول تاریخ این قبیل رفتارها هم در میان سیاستمداران بوده است و بازتاب آن در خود جامعه هم دیده شد. همین مردم بودند که در نهایت پشت امیرکبیر و مصدق را خالی کردند، این اتفاق مجدد تکرار خواهد شد.»

ابتکار / زهره احدی

واژه های کلیدی: سیاسی | اطلاعات | مسئولان | اطلاعات | انتخابات | مسئولان کشور | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs