موازی تغذیه شیردهی ارتباط بیماری بارداری

موازی: تغذیه شیردهی ارتباط بیماری بارداری مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا 15مهر است

معاون مالیات بر ارزش افزوده شرکت امور مالیاتی کشور گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 15 روز بعد از آخر هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالی

مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا 15مهر است

مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا 15مهر است

عبارات مهم : مالیات

معاون مالیات بر ارزش افزوده شرکت امور مالیاتی کشور گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 15 روز بعد از آخر هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه کنند

به گزارش ایرنا،«محمد مسیحی» افزود: مودیان مالیاتی تا 15 مهرماه وقت دارند ضمن ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماه فصل تابستان 1396، مالیات و عوارض متعلق را بپردازند.

وی اضافه کرد: شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض آن در موعد مقرر قانونی است.

مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا 15مهر است

مودیان می توانند مالیات و عوارض ابرازی را با سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانیWWW.EVAT.IR پرداخت کنند

معاون مالیات بر ارزش افزوده شرکت امور مالیاتی کشور گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 15 روز بعد از آخر هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالی

واژه های کلیدی: مالیات | قانونی | تابستان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs